PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

TURİZM İŞLETMELERİNDE YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI 1

Çalışma izni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Vatandaşlık Bağı bulunmayan kişilerin Türkiye’de çalışmasına ve İkamet etmesine yarayan izin belgesidir.

 

Çalışma İzni 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile Düzenlenmiştir.

 

Her işletmenin yaptığı iş konusuna farklı yasal işlemler uygulanmakla beraber Turizm işletme belgesi bulunan işyerlerinde istihdam edilecek  yabancılar için öncelikle Kültür ve turizm bakanlığından alınmış İşletme ve yatırım belgesi, belgeli işletme değil ise Ticaret odasından alınmış Faaliyet Belgesi gerekir.

 

 On-line başvuru esnasında bu belge taranılarak Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilecektir. 

 

                          YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINDA AŞAĞIDAKİ DURUMLARA DİKKAT EDİLMELİDİR.

 

1-Çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için    5 Kişi T.C. vatandaşı istihdamı zorunludur. (Dernek ve vakıflar hariç)

 

2-İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 USD olması gerekmektedir.          

BAŞVURUSU ONAYLANAN YANACININ SİGORTA GİRİŞİNDE İSE;

 •  
 •  
 •  
 • Yurt içinden yapılan başvurunun onaylanmasına müteakip 30 gün içinde,
 •  
 • Yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK.bildirilmesi gerekir.
 •  
 • İşten ayrılan veya görevine hiç başlamayan yabancının 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Sistem üzerinden işverenin bildirimde bulunması halinde ise çalışma izni iptal edilmektedir.

 

 

3-Başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az asgari ücretin;

 

 •  
 • Üst düzey yöneticiler, pilotlar için  6,5 katı,
 •  
 •  
 • Birim veya şube müdürleri ile müh.ve mim. için 4 katı,
 •  
 •  
 • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için 3  katı,
 •  
 •  
 • Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için 2 katı.
 •  
 •  
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 ,5 katı olması gerekmektedir.

 

Cengiz HERGÜNLÜ

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.

 

Bağımsız DENETÇİ