Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

16.03.2021 tarih ve 179278 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesinde bir değişiklik yapılmıştır.

 

 

16.03.2021 tarih ve 179278 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile Genelgenin "İndirim ve Mahsup İşlemleri" başlıklı 21 inci maddesinin 6'ncı fıkrası revize edilmiştir.

 

 

Değişiklik maddesi aşağıdaki gibidir.

 

 

(6) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde veya bu Genelgenin 29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin birer örneği/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

Genelge için tıklayınız