Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

2024 Yılında İade Konusu Yapılamayacak (indirimli oran) KDV. Tutarı İle İlgili Sınır 94.800.-TL olarak belirlendi


 

Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlendi.

 

Bilindiği gibi ''İndirimli orana tabi KDV'', Türkiye'de Katma Değer Vergisi (KDV) sisteminde, belirli mal veya hizmetlerin daha düşük bir KDV oranına tabi tutulduğu anlamına gelir.

 

Bu bağlamda;

 

%10 ve %20 oranında uygulanan genel KDV oranları dışında ayrıca %1, %3.....gibi KDV oranları uygulanabilmektedir. Bu düşük oranlar, genellikle devletin ekonomik polikaları doğrultusunda bazı sektörleri teşvik etmek veya tüketicilere yönelik mali yükü hafifletmek amacıyla uygulanır.

 

Girişlerde düşük orana tabi bu KDV'den dolayı bazen mükellefler aleyhine KDV farkları oluşmakta, oluşan bu farkların telefisi amacıyla ''fark KDV'' nin mükellef lehine mahsubu veya iadesi istenebilmektedir.

 

Fakat istenen mahsup veya iadenin bir sınırı olup, 2024 yılı için bu sınır 90.800.-TL olarak belirlenmiştir.

 

2023 yılı ise bu sınnır 57.300.- Tl olarak uygulanmıştı.