Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

Menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirilmesi ve kabulüne ilişkin değişiklik yapıldı


 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklikle bazı menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin DÖVİZ cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

Bu kapsamda, 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturaların ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden yapılabilecektir.

 

Yapılan değişiklik uyarınca; aşağıda belirtilen menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin DÖVİZ cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi mümkündür.

 

a) 19.4.2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19.4.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği. (21.4.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 28.2.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

b) 19.4.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. (21.4.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 28.2.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

c) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. (21.4.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 28.2.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

ç)  Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile.

İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.(Yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

d) Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye  (Liman ve havaalanlarındaki taşıtlara ücret karşılığı sağlanan akaryakıt) satış ve teslimi dahil 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri. (Yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

e) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri. (Yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69