Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

01 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Eski Yazar Kasalar Kullanılmayacak “Pos Uyumlu Yeni Nesil ÖKC’lerin (Yazar Kasa) Kullanılacak


Birinci ve ikinci sınıf tüccarların,  belgelendirilmesinde kullandıkları Eski ÖKC’lerin, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1.7.2024 tarihine kadar YENİ ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunludur.

 

YN ÖKC kullanan mükelleflere 1.7.2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullanılmasın zorunludur.

 

Bu kapsamda satın alınan Yeni ÖKC’lerin, 1.7.2024 tarihini geçmemek şartıyla, fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması ayrıca mevcut Yeni ÖKC’lerin de hurdaya ayrılması gerekmektedir.

 

Mevcut Eski ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ilgili vergi dairesine mükellef veya ÖKC yetkili servisi tarafından elden verilebileceği gibi kayıtlı posta ile de gönderilebilecektir.

 

Yeni ÖKC’lerde banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulaması kullanılması zorunluluğu

 

A-Yeni ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında olan mükelleflerden;

 

1- 1.7.2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

 

2- 30.12.2023 tarihi ile 1.7.2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1.7.2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

 

Ancak, EFT-POS özellikli YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1.7.2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir Yeni ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

 

B- Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlardan;

 

1)    Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı Yeni ÖKC kullananlar, 1.7.2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve kullanılan her bir Yeni ÖKC’nin EFT-POS ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

 

2)    1.7.2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve EFT-POS’ların ÖKC ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

 

3)    30.12.2023 tarihi ile 1.7.2024 tarihi arasında basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1.7.2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracı[1]lığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.

 

Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı Yeni ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1.7.2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir Yeni ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) ulaşmak için tıklayınız